Bergama

Tarih öncesi dönemlerden başlayarak Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıkları ile devam eden dönemde, dünya çapında, önemi olan arkeolojik eserlere sahip olmuştur. Dünyada 5 tiyatroya sahip tek antik kent olan Bergama, Efes ile birlikte ören yerinin ihtişamı açısından İzmir çevresindeki en önemli iki ören yerinden biridir.

Bergama’nın uygarlık tarihine en büyük armağanı ise parşömeni icat etmesidir. Bergama Kütüphanesi’nin, İskenderiye Kütüphanesi ile rekabeti sırasında, Mısır’ın Bergama’ya papirüs gönderilmesini yasaklaması sonucu bulunan parşömen, Antik Çağ bilim ve sanatının Rönesans’a ulaşmasının en önemli aracıdır. 1300’lü yılların başında Bergama’da, Menteşeoğulları ile birlikte Türk Dönemi başlamıştır. Menteşeoğulları’nı Karesi Beyliği takip etmiş, 1333 yılında kentin sultanı Yahşi Bey olmuştur. 1345 yılında Orhan Bey tarafından alınan kent, Karesi Beyliği’nden Osmanlı yönetimine geçirilmişti. 1402 yılında Ankara Savaşı ile Timur’un Yıldırım Beyazıt’ı yenmesiyle başlayan Anadolu’daki Moğol hakimiyetine paralel, Bergama da Moğol istilasına maruz kalarak Osmanlı yönetiminden çıkmıştı. 1425 yılında II.Murat Dönemi’nde Bergama, tekrar Osmanlı topraklarına dahil edilmişti.

bergama-2

Türk Dönemi ile birlikte Bergama Kalesi (Akropol) yerleşim merkezi olmaktan çıkmıştır. Yeni yerleşim alanı olarak kalenin etekleri ve düzlük alanlar tercih edilmişti. Türk Dönemi’nde Bergama voyvodalık-ayanlık rütbesi taşıyan sülale beyleri tarafından yönetilmekteydi. Günümüze kalabilen kitabe ve mahkeme sicillerinden, 1737’de Arapoğulları, 1775’te de Karaosmanoğulları, yönetimde söz sahibi idiler. Ancak II. Mahmut Dönemi’nde bütün ayanlıklara son verilmiş, 1841 yılında kaza müdürlükleri, 1867 yılında da bu müdürlükler kaymakamlığa dönüştürülmüştür.

Türk Dönemi’nde şehrin Türk, Rum, Ermeni, Yahudi ve diğer yabancı gruplardan oluşan nüfusu vardı. Kalenin eteklerinde Rumlar, Bergama Çayı’nın (Selinos) sağ ve sol kıyıları boyunca Yahudiler ve Ermeniler, Bakırçay Ovası’na doğru düzlük alanlarda da Türkler yerleşmişti. Bu nüfusa Balkanlardan gelen Türk göçmen grupları dahil oldu. Göçmenler, Bergama ve çevresindeki köylere yerleşmeye başladı. Ayrıca 19. Yüzyıl’da konar-göçer aşiretler de Bergama ve çevresinde yeni köyler kurmuş ve yerleşmişlerdi.
İl merkezine 107 km. uzaklıkta olan ilçenin ekonomisi tarıma dayalı olup, birçok ürün yetiştirilmektedir. Bakırçay Ovası’nın verimli topraklarında; pamuk, tütün, zeytin ve üzüm yetiştirilmektedir. Kozak Yaylası’nda ise çam fıstığı önemli bir gelir kaynağıdır. Arıcılık, tarıma dayalı sanayi, halı ve kilim dokumacılığı, ilçenin diğer önemli gelir kaynaklarındandır.

Akropol
Yaklaşık 300 metre yükseklikte, özellikle Helen dönemi yapıtları açısından çok zengin bir alandır. Bergama krallarının sarayları, tiyatro, kutsal alanlar, tapınaklar, agora, gymnasion, heroon ve diğer Roma dönemi kalıntıları bu tepe üzerindedir. Bergama kazıları 1877 yılında başlamıştır. Bu kazılarda çıkarılan en önemli eser olan Zeus Sunağı, Berlin’e götürülmüştür. Berlin Müzesi’nde sergilenen ünlü Zeus Sunağı’nın kaidesi Akropol’de görülebilir. Ören yerinin en görkemli yapısı çok başarılı bir yenileme çalışması sonucu ayağa kaldırılan Traian Tapınağı’dır. İon tarzında tamamen mermerden inşa edilmiş Dionysos Tapınağı, dünyada benzerleri arasında en dik olarak kabul edilen 15.000 kişilik tiyatronun yanı sıra barındırdığı 200.000 yazma eserle dönemin ikinci büyük kütüphanesi olan ve M. Ö. 198 yılında Bergama kralı I. Attalos tarafından yaptırılan Bergama Kütüphanesi kalıntıları da Athena Tapınağı’nın arkasında görülebilir.

Allianoi
Sahip olduğu 47 derece ısıdaki şifalı su ile Antik Dönem’in önemli sağlık merkezidir. Bergama’nın 18 km. kuzeydoğu yönündedir ve Paşa Ilıcası olarak da anılır. M.Ö. 2. Yüzyıl’da var edilip İmparator Hadrianus zamanında en parlak dönemini yaşayan Allianoi, bölgedeki en önemli hidroterapi merkezi olarak bu varlığını 2. Yüzyıl sonuna kadar sürdürür. 1998 yılında başlayan kazılarla, gün ışığına çıkartılan Allianoi, yapımı sürmekte olan Yortanlı Barajı’nın su toplama havzasında kaldığında, kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir.

Kızıl Avlu (Serapion)
Kırmızı tuğladan yapıldığı için Kızıl Avlu olarak da anılır. Roma döneminde Anadolu’da yapılan tapınakların en büyüğüdür. 2. Yüzyıl’da Roma İmparatoru Hadrianus tarafından Mısır kökenli mitolojik tanrı Serapis’in adına adanarak inşa edilir. Roma Dönemi’nde Anadolu’daki en görkemli yapı olarak inşa edilen bazilikanın altından Selinos Deresi büyük bir su kanalı içinde akmaktadır. Bizans Dönemi’nde tapınak içinde St. Jean adına bir kilise kurulur. Cumhuriyet döneminde eski kiliseden dönüştürülen camiye ise işgalden kurtuluş anısına Kurtuluş Camii adı verilir. Bazilika’da son yıllarda Mayıs aylarından ayin düzenlenmektedir.

Perperene
Kozak Yaylası üzerinden giden Bergama-Ayvalık karayolu üzerinde bulunan Aşağıbey köyü yakınındadır. Neredeyse hiç dokunulmamış ve çok az bilinen bir antik kenttir. Adına, Roma Dönemi’nde üzerinde Kozak’ın ünlü Güz Üzümü bulunan madeni para da basılmıştır. İlkçağın önemli düşünür ve yazarlarından Helenikos burada ölmüştür. Geniş bir alana yayılmış Perperene’de, başta tiyatro olmak üzere tapınak, hamam kalıntıları ile sur duvarları dikkate değerdir.

Bergama’da bunların dışında; Asklepios Kutsal Yolu başlangıcında var olduğu bilinen ve izle bulunan 30.000 kişilik Roma Tiyatrosu, bunun hemen kuzeydoğu yönünde yer alan 30.000 kişilik stadyum ve Asklepion’un 300 metre kuzey yönünde yer alan ve de su gösterilerinin de yapılabildiği 50.000 kişilik arena, gerekli kazılarak yapılarak, gün ışığına çıkarılmayı beklemektedir.

Bergama’da; Antik, Roma ve Bizans dönemleri eserleri yanı sıra çok sayıda Selçuklu ve Osmanlı eseri de bulunmaktadır. Bunların en önemlileri; Selçuk Minaresi, Ulu, Kurşunlu, Hacı Hekim, Laleli, Ansarlı, Şadırvanlı ile Kulaksız camiler; İncirli ve Parmaklı mescitler; Çukur, Taş ve Tabaklar hamamları ile adını aldığı antik mermer küp, Paris Louvre Müzesi’nde bulunan Küplü Hamam’dır. Ayrıca; köprü, bedesten, çeşme ve sebiller de görülmeye değer eserler arasındadır. Kral II. Eumenes tarafından yaptırılan ve tarih içinde yaralı askerlerin tedavilerinde kullanıldığı söylenen ve de bu sularda yıkanması nedeniyle, Kleopatra Ilıcası diye de anılan Güzellik Ilıcası ise yenileme nedeniyle kapalı durumdadır. Bergama’da Paşa Ilıcası, Mahmudiye Ilıcası ile Kaynarca Çamur Banyosu’nu da ayrıca belirtmek gerekir.

Bir cevap yazın