Bir kelime sınavdaki torpili ortaya çıkardı

Tekirdağ’da özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgür Bige’nin, 2011 yılında girdiği ancak kazanamadığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yardımcı doçentlik yabancı dil sınav sonuçları İdare Mahkemesi kararıyla durduruldu. Mahkemenin atandığı bilirkişi 10 kişinin girdiği sınavda 8 kişiye torpil yapıldığını, sınavı kazananlara verilen cevap anahtarındaki ‘promontory’ olması gereken, ancak yanlış olarak ‘promontori’ yazılan kelimenin adayların cevap kağıtlarına da yazılmasıyla ortaya çıktı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı 2001 yılının Eylül ayında yardımcı doçentlik yabancı dil sınavı yaptı. Sınava, Tekirdağ’da özel bir hastanenin başhekimliğini yapan Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgür Bige ile birlikte 10 kişi katıldı. Bir hafta sonra sınavı kazanamadığını öğrenen Opr. Dr. Özgür Bige’nin sonuçlarla ilgili yaptığı itiraz okul yönetimi tarafından kabul edilmeyince, 17 Ekim 2011 tarihinde Sivas İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Mahkeme dosyaya 15 Şubat 2012 tarihinde Gazi Üniversitesi Öğretim Üyeleri’nden Prof. Dr. Abdulvahit Çakır, Prof. Dr. Kutay Ömer Biberoğlu, Prof. Dr. Merih Bayram’ı bilirkişi heyeti olarak atadı. Sınavda yöneltilen soruları ve adayların cevaplarını inceleyen bilirkişi heyeti, yanıt anahtarında ‘promontory’ yerine yanlış yazılan ‘promontori’ kelimesinin 85 not alan bir adayın cevap kağıdında da aynı hata ile yazıldığını tespit etti.

Heyetin mahkemeye gönderdiği raporunda, “Cevap anahtarında bazı terimlerin örneğin ‘promontori’ yanlış yazıldığı, daha önemlisi 85 not verilen adayın sınav kağıdındaki cümlelerin çok küçük değişikliklerle, o kadar ki yanlış terimlerin bile tekrarlanışıyla cevap anahtarı ile aynı olduğu, delil incelemesine esas alınan sınav kağıdı ile davacıya ait sınav kağıdındaki tercümelere bakıldığında hak ettikleri not karşılığının birbirinden çok da farklı olmadığı, bu şartlarda sınavın yansız, taraflara eşit fırsat sunularak yapıldığının ve bu sınav evraklarına dayanılarak bir adayın diğerinden daha üstün olduğunu ileri sürmenin imkansız olduğu yönünde görüş ve kanaatlerinin belirtildiği görülmektedirö dedi.

MAHKEME YÜRÜTMEYİ DURDURDU

Sivas İdare Mahkemesi, bilirkişi raporu üzerine 6 Şubat 2013 tarihinde ‘dava konusu sınavın her türlü şüpheden uzak, bilimsel ve objektif kriterlere dayalı olarak yapılmadığı sonucuna varıldığını’ ifade ederek Opr. Dr. Özgür Bige’nin sınavdan başarısız sayılma işlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

CEVAP ANAHTARLARI VERİLDİ İDDİASI

Sınavda hakkının yenildiğini söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Özgür Bige, “Sınava girip kazanamadığımı duyunca itirazımı yaptım. Ancak kabul edilmedi bunun üzerine Sivas İdare Mahkemesi başvurdum. Mahkeme bilirkişi raporuyla yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bilirkişi sadece benim sınavda başarılı olduğumu değil, sınavda açıkça nelerin döndüğünü de ortaya koydu. Bilirkişi raporu sınavdan önce soruların ve cevapların dağıtıldığını ortaya koyuyor. Hukuki süreci sonunda kadar takip edeceğim. Türkiye’de liyakat değil, sadakat kazanıyor. Üniversitelerin durumları bu şekilde maalesef benim gibi birçok arkadaşım bu şekilde mağdur olduö şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın