Çalışma meclisi toplanıyor

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Çalışma Meclisini ”taşeron, kıdem tazminatı, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi, sendikal örgütlenme, toplu iş sözleşmelerinde yetki, iş sağlığı ve güvenliği ile istihdam” konularını görüşmek için eylül ayında toplantıya çağırdı.

Bakan Çelik imzasıyla sosyal taraflara gönderilen yazıda, Bakanlığın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunda Çalışma Meclisinin yılda bir toplanması hükmü yer aldığı belirtilerek, Meclisin çalışma hayatının düzenlenmesi, işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı tedbirler alınması, mevcut ve muhtemel meseleler ile çözüm yollarının araştırılması amacıyla toplandığı ifade edildi. 

Yazıda, sosyal tarafların diyalogun etkin olarak işletilmesi ve taleplerinin tartışılması amacıyla belirledikleri konularda görüş ve önerileri Bakanlığa iletmeleri istendi.

EN SON 2004’TE TOPLANMIŞTI

İlk toplantısını 1947 yılında yapan Çalışma Meclisi, 1954, 1962, 1965, 1971, 1977, 1984 ve 1992 yıllarında toplandı. En son 2004 yılında ”istihdamın artırılması, kayıt dışı işçiliğin önlenmesi ve kıdem tazminatı fonu” konularının sosyal taraflarla görüşüldüğü Meclis, daha önceki yıllarda da asgari ücret, iş kazaları, yıllık ücretli izin, toplu sözleşme grev ve lokavt hakları, istihdam, Kıdem Tazminatı Fonu ve işsizlik sigortası konularını ele almıştı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın