Çocuklarda işitme kaybına dikkat

Küçük çocuklarda işitme kaybının en sık nedeni kulak iltihapları olup, değişken işitme kayıplarıyla seyredebilir.

Otitis media (kulak iltihabı)genellikle kulak zarı arkasında, orta kulak denilen bölgede sıvı birikmesi ile karakterize bir iltihaptır.  Bulgular, durumunun ciddiyeti, sıklık ve hastalığın süresi değişkendir.  Ağrı ya da ateş olup veya olmadan , sadece işitme de hafif bir azalma söz konusuyken,  kulakta biriken sıvı akışkan özellik de iken,  iltihap sık tekrarlar hale gelirse sıvı karakteri kalın zamk kıvamına benzer hal alır ve işitme ile ilgili sıkıntıları beraberinde getirir. Buda kalıcı işitme kayıplarına zemin hazırlayabilir.

Orta kulak iltihaplarının (Otitis media’nın ) çocuklarda sık görülmesi sebebi nedir ?

Otitis media bebeklerde ve küçük çocuklarda en sık görülen hastalıktır. Çocuklar ın yüzde yetmiş beşi üç yaşına kadar en az bir kez orta kulak iltihabı geçirmektedir.  Östaki borusu, orta kulak ve burun arkasında bir kanal olarak kulağa hava geçişini sağlayan bir kanaldır. Çocuklarda anatomik olarak şekillenmediği için mikropların orta kulağa bu yolla kolayca erişmesi anlamına gelir. İlerleyen yaşlarda kulağa mikropların geçişini engelleyecek anatomik şekillenmesini yapar ve doğal bariyer oluşturur. Çocuklardaki bu yapı nedeniyle daha kolay orta kulakta enfeksiyonları oluşur. Beraberinde geniz eti varsa kanal fonksiyon yapamaz hale gelir. Bloke olur.

Orta kulak iltihapları (otitis media), nasıl  işitme kaybına neden olabilir?

Orta kulakta üç küçük kemik zarı gelen sesi iç kulağa titreşimlerle taşır. Sıvı orta kulağı doldurmuşsa titreşim yeterince olamayacak sesin yeterli iletimi sağlanamayacaktır. Bu durumda konuşma sesleri boğuk duyulur veya yeterince duyulmaz. Sonuçta hafif, hatta orta işitme kaybı olabilmektedir.

Genellikle, buna bağlı işitme kaybı geçicidir. Ancak kulak ta otitis media tekrar tekrar oluştuğunda, kulakta hasara, hatta işitme sinirinde ve kemiklerde problemler yaratarak kalıcı işitme kaybına neden olabilir.

Kulak iltihabından başka nedenler , işitme kayıplarına bağlı Konuşma ve dil sorunları oluşturabilir mi ?

Çocuklar çevrelerindeki konuşmaları dinleyerek dil gelişimini sağlamakta ve konuşmayı öğrenmektedirler. Yaşamın ilk birkaç yılı bu gelişme için özellikle önemlidir. İşitme kaybı varsa,  çocuğun dil gelişimi yeterice sağlanamaz.

Kulakta iltihap olmaksızın toplanan sıvı genellikle ağrı ve ateş gibi belirtiler vermez, Kulakta iltihap olmadan gelişen bu durum özel bir sorun oluşturur. Bu nedenle,  haftalar ve hatta aylar süren Bu süre boyunca, çocuğun konuşma ve dil gelişimi etkilenebilir.

Çocuğumun otitıs media olup olmadığını nasıl anlayabilirim?

Anne ve babalar çocukta  hiçbir ağrı yada ateş olmasa bile kulakta kronik veya tekrarlayan sıvı belirtileri arayabilir

Bu durumu belirten bazı işaretler vardır:

Dikkatsizlik

Televizyon veya radyoyu Normalden daha yüksek sesle dinlerler.

Sesleri Yanlış anlama

İlgisizlik  veya duymamazlık

Açıklanamayan sinirlilik vardır

Kulaklarını  Çekme  veya kulak cildinde tırnak yaralanmaları

Bu özel belirtilerden biri veya birkaçı varsa anne –baba bir kulak burun boğaz uzmanına baş vurmalıdır.

Konjenital  (Doğuştan )Nedenler

Konjenital terimi doğuştan işitme kaybı yani doğumda mevcut olduğunu anlamındadır. Bu kalıtsal işitme kaybı , diğer faktörler nedeniyle ya rahimde (prenatal) veya doğum sırasında ortaya çıkar.

Genetik olarak  Anne veya babada işitme kaybı varsa ve dedelerden birinde de bu durum söz konusuysa ,Çocuğa genetik işitme kaybı olma olasılığı en az % 50 den fazladır. (otozomal dominant işitme kaybı )
aile normal işitmeye sahip fakat geni taşıyorsa işitme kaybı olma olasılığı çocukta %25 dir (otozomal resesif işitme kaybı)

Her iki ebeveynde normal işittiğ halde biri çekinik gen taşıyorsa . Bu durumda çocuklarında işitme kaybı görülme olasılığı% 25’tir.

X kromozonuna bağlı işitme kaybında, anne taşıyıcı gene sahiptir ve bu  erkek çocuklarda  görülür
Bazı genetik hastalıklarda vardır, hangi, işitme kaybı bilinen özelliklerinden biridir.  (Usher sendromu (otozomal resesif), Treacher Collins sendromu (otozomal dominant), Crouzon sendromu (otozomal dominant) ve Alport sendromu (X’e bağlı) , Down senromu.)

Konjenital işitme kaybının diğer nedenleri  kalıtsal değildir. Doğum öncesi geçirilen enfeksiyonlar, hastalıklar, hamilelik veya doğum sırasında anne tarafından tüketilen toksik maddeler ce meydana gelir. Bu koşullar genellikle hafif dereceden derine değişen işitme kaybına neden olabilir.Beli başlı sebepler şunlardır;
Kızamıkçık , virüs enfeksiyonları (sitomegalovirüs ve herpes simpleks virüsü )

Kan uyuşmazlığı (Kandaki Rh faktörü ile ilişkili komplikasyonlar

Erken doğum

Maternal diabet

Gebelik zehirlenmesi ( toksemisi )

Oksijen yetersizliği (anoksi)

Sonradan oluşan  Nedenler

Doğumdan sonra görünen Kulak enfeksiyonlarına bağlı (otitis media) işitme kayıpları.
Ototoksik (işitsel sisteme zararlı) ilaçlar

Menenjit, Kızamık, Ansefalit, Suçiçeği, Grip, Kabakulak, Kafa travması, Gürültü maruziyeti

Otitis media komplikasyonları

Otitis media tedavi edilmezse, süreklilik arz ederse kalıcı işitme kaybı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Enfeksiyon tedavi edilmezse, bu orta kulak iltihabı , beyin dahil kafanın diğer bölümlerine yayılabilir. Beyin iltihabına  (Menenjit ) neden olabilir.Sürekli orta kulakta sıvı birikmesi sonucu işitme  azaltılabilir, işitme kayıpları kalıcı olabilir.

Sık olan kulak enfeksiyonlarının  neden olduğu işitme kayıpları   konuşma gecikmesi  ve güçlüğü oluşması  riskini artırarak, çocuğun dil ve konuşma gelişimi kötü etkileyebilir.

Tekrarlayan Kulak iltihapları ( rekküren  otitis media)

Eğer orta kulakta iltihap  altı aylık dönemde üç veya daha fazla ya da bir yıl içinde dört veya daha fazla, tekrarlayan kulak iltihabı olursa  Rekürren otit adını  alır . Otitis media tekrar tekrar oluştuğunda, kulakta hasara, hatta işitme sinirinde ve kemiklerde problemler yaratarak kalıcı işitme kaybına neden olabilir.

Ne gibi durumlar  tekrarlayan kulak iltihabına zemin oluşyurur,

Özellikle altı aylıktan önce kulak iltihabı olması ( ilk atağın erken yaşta olması)

Emzik kullanımı

Yuvaya gitme

Pasif sigara içiciliği (ailelerin çocuk yanında sigara içmeleri)

10 günden fazla süren kulak iltihabı atağı

Erkek olmak

Baş ve yüz anomalileri

Yüz yukarı yatar pozisyonda besleme

Üç ay dan az anne sütü almak

Müzmin akıntılı orta kulak iltihabı ( Kronik süpüratif otitis media = KSOM)

KSOM ,İlk geçirilen kulak iltihabına bağlı orta kulak ta kalıcı bir akıntı olur. Kulağından akıntı iki hafta veya daha uzun süre devam ederse KSOM tanısı konabilir. Bu durumda kulak zarı  delinmesi kalıcı hale gelirse , kalıcı işitme kaybı ve çocuklarda dil gelişimi ile ilgili sorunlara yol açabilir. KSOM tedavi edilmezse, enfeksiyon kafanın diğer kısımlarına yayılabilir:

Kulak ilihapları ve bu sebepten dolayı gelişen işitme kayıpları mutlaka bır Kulak burun boğaz uzmanı tarafından takip edilmelmesi gerekir. İleride doğabilecek ciddi sonuçları ve komplikasyonları anca bu şekilde önlenebilir.

Op.Dr. Ahmet Şirin

KBB ve Başboyun Cerrahisi Uzmanı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın