Ekmekteki kepek oranı daha da artıyor

Tam buğday ununda yüzde 15-20 oranında kepek bulunduğu dikkate alındığında, tebliğ değişikliğiyle normal ekmekteki kepek oranı en az yüzde 7,02, en çok yüzde 8,71 olarak düzenlendi.

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Buğday Unu Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Değişikliklerle ekmek yapımında kullanılan buğday unları ”ekmeklik buğday unu” adıyla tek sınıfta toplandı ve bu unlardaki kül miktarı en az 0,7, en çok 0,8 olarak belirlendi.

Tebliğ değişikliğiyle normal ekmekteki kepek oranının en az yüzde 7,02, en çok yüzde 8,71 olması gerekecek. Tam buğday ekmeğindeki kepek oranı ise 15,79 olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden sonra Türkiye’de ekmek sadece Buğday Unu Tebliği’nde tanımlanan bu kül içeriklerine sahip ekmeklik buğday unu ve/veya tam buğday unundan yapılabilecek.

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Ekmek Tebliği ile ekmekte kepek oranını yüzde 20 artıran Bakanlık, buğday ununda yüzde 15-20 kepek bulunduğu göz önüne alındığında değişiklikle bu oranı yüzde 60’a çıkarmış olacak.

Randıman yükseliyor

Ekmeklik buğdaydaki kül miktarı, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği yürürlüğe girmeden önce 0,55, düzenlemeden sonra 0,65’ken, değişiklikle en az 0,70, en çok 0,80 oldu. Tam buğday unundaki kül miktarı ise 1,20 olarak belirlendi.

Buğdaydan üretilen un randımanına bakıldığında; önceki düzenlemeyle 100 kilogram buğdaydan 69 kilogram elde edilen ekmeklik un, değişiklikle 78 kilograma çıkacak.

Böylelikle ekmeklik buğday ununun kül miktarına bağlı olarak un üretiminde kullanılan buğdayda önemli oranda tasarruf sağlanacak.

Un ambalajına kriter

Ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmekleri, ambalajlı üretilmeleri durumunda 250 gramdan sonra muhtelif ağırlıklarda olabilecek.

Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında ambalajsız olarak piyasaya arz edilen ürünler ağırlıkça ”- yüzde 3, yüzde 8” tolerans değeriyle üretilecek. Ancak ağırlık kontrolü amacıyla yapılan resmi denetimlerde, alınan numunelerin ortalama ağırlığı, denetime konu olan ürünün üretimine izin verilen ağırlığından en fazla yüzde 2 kadar eksik olabilecek.

Değişiklikte ”özel amaçlı buğday unu” sınıfı oluşturuldu. Kül miktarı sınırlaması getirilmeyen bu un türü, tüketici talebine göre istenilen kül değerlerinde üretilebilecek.

Un ambalajlarının büyük çoğunluğunu oluşturan polipropilen malzemeden üretilen çuvallara ilişkin kalite kriteri de bu düzenlemede yer aldı. Ambalaj malzemesinin polipropilen olması durumunda bu ambalajın dokuma sıklığı santimetrede 5 adet ve ağırlığı en az 80 gram/metrekare olacak.

Sedimantasyon ve düşme sayısı gibi yeni kalite kriterleri getiren düzenlemeyle ekmeklik buğday unlarının kalite özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlandı.

Tebliğin yayımlandığı tarihten önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine bu tebliğ hükümlerine uyum sağlayabilmeleri için 1 Temmuz 2013 tarihine kadar süre tanındı.

Bir cevap yazın