Hastane enfeksiyonuna ‘sıfır tolerans’

Hastane enfeksiyonları hem hastaları hem de sağlık çalışanlarını tehdit eden önemli bir sorun.

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HIDER) ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi işbirliğinde yapılan toplantıda hastane enfeksiyonlarıyla mücadele yöntemleri tartışıldı.

HİDER Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. Sercan Ulusoy, “HİDER olarak tıp ve hemşirelik öğrencilerine verilen eğitimlerin yanı sıra konunun uzmanlarıyla da Hastane Enfeksiyonu’nu en aza indirmeyi amaçlıyoruz. HİDER’in öncelikli amacı Hastane Enfeksiyonu’na sıfır tolerans’tır” dedi.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi (HEKK) Başkanı Prof. Dr. Recep Öztürk ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde hastane enfeksiyonları konusunda etkin çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, “Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve sağlık sektörü işbirliğinde yapılan bu çalışmalarla enfeksiyon oranının düşürülmesinde olumlu sonuçlar alınıyor” diye konuştu.

ENFEKSİYONDAN KORUNMADA HASTANE TEMİZLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Hastanede kalış süresinin uzaması, geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması, kalıcı sonda uygulanması ve hastane personelinin ellerini iyi yıkamaması hastane enfeksiyonlarında riski artıran faktörler olarak sıralanıyor. Bu enfeksiyonların azaltılmasında en büyük görev ise hastanelere düşüyor. El yıkama, hastanelerin su ve deterjanlarla temiz tutulması, yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane gibi özel yerlerin evrensel standartlara uygun olarak temizlenmesi, servislerde temiz ve kirli malzemelerin ayrı yerlerde tutulması, hastane temizliğinin uygun yapılması hastanelerin uyması gereken kuralların başında geliyor. Sağlık çalışanlarının el hijyenini standartlara uygun şekilde yapması, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde çok önemli rol oynuyor.