Güzellik salonlarından kadınların beklentisi

Çalışmayı yürüten OMÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, araştırmanın toplumda güzellik ve çirkinliğin objektifleştirilmesine yönelik tutumların sosyolojik görünümünü tespit etmeyi amaçladığını söyledi.

Araştırmayı, Samsun’daki güzellik salonlarına estetik bir bedene sahip olmak amacıyla başvuran 120 kadın ile görüşerek gerçekleştirdiklerini anlatan Özyurt, şöyle devam etti:

”Kadınların toplumsal hayatta estetik bir bedensel görünüme sahip olmaya yönelik tutumlarını bu araştırmamız anlamayı sağladı. Güzelleşmeye yönelen kadınlar, bedenleri üzerinde kısman değişim yaparak kendilerini zihinsel olarak tatmin etme ve sosyal ilişkilerde beklentilerini karşılamayı amaçlıyor. Kadınlar güzellik salonlarına, bir dizi pratiği yerine getirerek biyolojik olarak sağlıklı olma beklentisinden ziyade, sosyal ilişkilerinde nitelik sağlamak için gidiyor.”

”Medya, kadınları estetikleştirmeye yöneltti”

Medyanın kadınların estetikleşmesi yönünde etkin rol oynadığını dile getiren Özyurt, kadınların medya organlarında gördükleri model, bakım ve estetik görünüşü güzellik salonlarında istediklerini anlattı.

Özyurt, araştırmada güzellik salonlarına giden kadınların yüzde 75’inin medya araçlarını güzellik salonlarının işlevselliği açısından bilgi kaynağı olarak gördüklerini belirterek, şöyle konuştu:

”Medya hemen hemen tüm toplum kesimlerini her alanda olduğu gibi estetik bir bedene ulaşma konusunda da yönlendirebilmekte, ikna ve manipüle etmektedir. Bu nedenle Türkiye gündeminde devam eden bedensel estetik görünüme yönelik programlar, kadınların estetik bir tutum oluşturmalarında belirleyici oluyor. Güzellik salonlarına giderek, güzelleşmek amacıyla burun, kulak, göz, kaş gibi yüz organlarının dönüştürülerek güzel bir yüze ulaşma girişimleri yanında yağ aldırma, meme küçültme veya büyütme ya da dikleştirilmesi gibi mükemmel bir bedene sahip olma isteği, kadınlar için önem taşıyor. Kadınlar, fiziksel, biyolojik, tıbbi ve psikolojik olduğu kadar sosyolojik olarak da iyi durumda olmak istiyor.”

”Güzellik salonları rahatlık sağlıyor”

Yrd. Doç. Dr. Selahattin Özyurt, güzellik salonlarına giden kadınların kendilerini her yönden rahatlamış olarak gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

”Kadınların yüzde 71’i güzellik salonlarının biyolojik, psikolojik rahatlama sağladığını, bakım ve temizliklerini yaparak sosyal ilişkilerinde nitelik kazandırdığını belirtiyor. Güzelleşmeye yönelen kadınlar bedenleri üzerinde kısmen değişim yaparak kendilerini zihinsel olarak tatmin etme ve sosyal ilişkilerde beklentilerini karşılamayı amaçlamakta. Ayrıca güzellik salonları modern tıbbın ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kurumsallaşarak kendine özgü yapısıyla güzelleşme eğitimi ve hizmeti vermekte. Bu salonlar kadınlar içinde vazgeçilmeyecek yerler.”