Bağkurlu çiftçiye tarımsal kesinti geliyor

Şanlıurfa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından işverenlere Uygulamalı Tarımsal e-Kesinti semineri düzenlendi. Seminerde Bağkur borcu olan çiftçinin sattığı üründen kesinti yapılarak SGK’nın hesabına aktarılabilecek. Yüzde bir ile 5 arasında yapılacak olan kesinti çiftçinin borcu olması durumunda yapılabilecek.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Toplantı Salonu’nda işverenler için düzenlenen Tarımsal e-Kesinti seminerinde Sosyal güvenlik personeli, Şef Mehmet Baran ve Memur Cemal Orak tarafından, uygulamalı e- kesinti programının içeriği hakkında eğitim verildi. İşverenler ve Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya’nın da katıldığı seminerde konuşan SGK personeli Cemal Orak, SGK’nın 5510 sayılı Kanunu’nun 88. maddesi ile tarımsal faaliyette bulananların prim borçlarını, sattıkları ürün bedellerinden borç tutarlarını geçmemek kaydıyla yüzde 1 ila yüzde 5 oranları arasında kesinti yapmak suretiyle tahsil etmeye yetkili kılındığını söyledi.

Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ’in 1 Nisan 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini işverenlere anlatan Cemal Orak, kurumun 2 Temmuz 2013 tarihinde yayınladığı genelgeyle de söz konusu kesinti işlemlerine ilişkin kanun, yönetmelik ve tebliğ hükümlerinin uygulanmasına açıklık getirdiğini kaydetti.

Orak, tebliğ hükümleri gereğince, tarımsal faaliyette bulunanlardan satın aldıkları ürün bedelleri üzerinden kesinti yapmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişilerin, aldıkları ürün bedellerinin brüt tutarı üzerinden prim borçlarına mahsuben ve borç tutarını geçmemek şartıyla 1 Ocak 2014 tarihine kadar yüzde 1, bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise yüzde 2 oranında kesinti yapmak zorunda olduklarının altını çizdi.

Yapılan kesintilerin, hazırlanacak kesinti bildirim listeleri aracılığıyla SGK’ya bildirileceğini ve kesinti tutarları ilgili banka hesapları üzerinden kuruma aktarılacağını dile getiren Orak, kesintilerle ilgili uyarılarda bulunarak, “Kesinti yapmak zorunda olduğu halde kesinti yapmayan veya yaptıkları kesinti tutarını süresi içerisinde ve tam olarak Kurum hesaplarına intikal ettirmeyen ya da Kesinti Bildirim Listelerini süresi içerisinde göndermeyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca süresi içerisinde kurumumuz hesaplarına intikal ettirilmeyen kesinti tutarlarının faiziyle birlikte ilgili ve sorumlularından tahsili yoluna gidilecektir.” dedi.

İşlemlerin, kurum tarafından hazırlanan ve işletime açılan e-Kesinti programı üzerinden yapılacağı bilgisini de veren Orak, “Kesinti yapmakla yükümlü gerçek veya tüzel kişilerin, e-Kesinti programı aracılığıyla bildirim listelerini gönderebilmeleri için Kullanıcı Kodu Ve Geçici Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu ve formda belirtilen belgeler ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezlerine başvurmaları gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yok böyle hizmet !

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, Türkiye’nin belediye öz kaynakları ile faaliyete geçen ilk ve tek laboratuvarı olarak geçtiğimiz Ekim ayında açtığı “Toprak ve Yaprak Analiz Laboratuvarı”, özellikle orman köylerindeki üreticiye hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi Tarım, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendisleri tarafından köylere gidilerek çiftçilere teslim edilen tahlil sonuçlarıyla, üretimden en üst derecede verim alınması amaçlanıyor. Ekipler, elde ettikleri sonuçlara göre toprağın yapısını değerlendirip çiftçilere yetiştirecekleri bitki türü, sulama sistemi ve gübre tavsiyelerinde bulunuyor.

Tarlalarda üretilen ürünlerde hiçbir kimyasal maddenin kullanılmaması ve kentin önemli içme suyu kaynaklarına sahip olan Tahtalı Havzası’nın korunması amacıyla, Havza genelinde ve Yarımada bölgesinde “organik tarım”ı yaygınlaştırmak için yoğun çalışmalar sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda toplam 1000 çiftçiye toprak ve yaprak analizi yaptırmıştı.

Türkiye’de ilk
Toprak ve yaprak analizlerini Buca’daki Büyükşehir Fidanlığı içinde yer alan laboratuvarda sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen 3 aylık süre içinde Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Torbalı, Bornova, Buca ve Karabağlar ilçelerine bağlı 70 orman köyüne ulaşarak bu ilçelerde üretim yapan 586 çiftçinin toprak analizlerini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri; Seferihisar, Urla ve Menderes ilçelerinde pilot olarak uygulanmaya başlanan “Küçük aile işletmelerinde organik artıkların değerlendirilmesi projesi” kapsamında elde edilecek kompostların da bu laboratuvarda analiz edileceğini bildirdi.

Yılda 1000 üreticinin toprak analizinin yapılmasının hedeflendiği laboratuarda, toprağın içindeki fosfor, azot, potasyum değerleri, PH ve tuzluluk oranları ile organik madde miktarları belirleniyor. Laboratuvar sayesinde toprağın yapısının ortaya çıkarılarak aşırı gübre kullanımının önüne geçilmesi, bu sayede toprak ve su kaynaklarının korunması hedefleniyor. Kırsal kesimde yaşayan, topraklarını analiz ettirmekte güçlük çeken ve kente ulaştırmada zorluk yaşayıp ekonomik nedenlerden ötürü analiz yaptıramayan üreticilerin tahlilleri için toprak örnekleri “yerinde” teslim alınıp sonuç ve önerileri ile birlikte kendilerine teslim ediliyor.

Kemalpaşa Dereköy’e giden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarım İlçe Müdürlüğü’nden de yetkililerin katılmasıyla, üreticilere analiz raporlarını vererek, elde edilen sonuçlara göre tavsiyede bulundu.