Görsel Yok

Turist rehberleri artık sınava girecek

23 Şubat 2013 admin 0

Yönetmelik, turist rehberliği mesleğinin icrası, meslek kuruluşlarının işleyişi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliği ve meslek kuruluşlarının denetlenmesine ilişkin usul ve esasları […]