Karnından 9 kilo ağırlığında ur çıkarıldı

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd.Doç.Dr.Bircan Savran ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon sonucu çıkarılan 9 kilo ağırlığında çok büyük bir kitlenin (ovarian müsinöz kistadenom) yumurtalıktan kaynaklı olduğu belirtildi.

Yrd.Doç.Dr.Bircan Savran, isminin açıklanmasını istemediği hastanın genel durumun iyi olup kontrollerine devam edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yrd.Doç.Dr.Bircan Savran, “Çocuk Cerrahisi bölümüne yürürken uylukta ağrı olması şikâyeti ile başvuran 14 yaşında bir hastanın yapılan muayenesinde karnında çok büyük bir kitle saptandı. Ancak hastanın karnı ile ilgili bir şikâyeti yoktu. Yapılan tetkiklerinde hastanın bütün karnını dolduran büyük bir kitle tespit edildi. Kitle sternumdan başlayıp pelvise kadar tüm batını doldurmuş durumda idi. Dev kitle barsaklar, sağ böbrek ve sağ femoral sinir dahil olmak üzere birçok organa ve sinire bası yapmakta idi. Sağ böbrekte grade 5 hidronefroz mevcuttu. Bunun üzerine hastanın tetkik sonuçları ile birlikte Onkoloji, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Hastalıkları, Radyoloji ve Kadın Doğum Hastalıkları bölümü öğretim görevlilerinin ve uzman hekimlerinin katıldığı bir onkoloji konseyi toplantısı yapıldı. Konsey kararı olarak tümörün total olarak ve patlatmadan çıkarılması kararı alındı. Tümörün özelliğine göre de gerekirse kemoterapi yapılmasına karar verildi” dedi.

Gerçekleştirilen ameliyatla ilgili bilgi veren Yrd.Doç.Dr.Bircan Savran, şunları söyledi: “Hastanın sağ yumurtalığından kaynaklanan kitleyi (ovaryan müsinöz kistadenom) patlatmadan çıkarmak çok önemli idi. Patlama gerçekleşirse karın içi organlara bulaş söz konusu olabilirdi ve bu bulaşma da hastanın karnında önlenemeyen bir kitle büyümesi durumuna neden olabilirdi. Ve hasta defalarca ameliyat edilse bile artık tümörü karın zarından (periton) temizlemek mümkün olamayacağı için bu durum hastanın kaybına sebep olabilirdi. Fakat ameliyatın başarılı seyretmesi ile bu problemler ortadan kaldırılmış oldu. Ayrıca 9 kiloluk kitleyi çıkardıktan sonra ameliyat masasına götürmek bile çok enteresan bir duygu idi. Bu hasta bu kadar ağır bir yükü karnında fark etmeden nasıl taşımış, anlaşılabilir bir şey değil.”

Bir cevap yazın