Öcalan yeniden yargılanabilir mi?

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ”Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bunu teyit etmiştir ve yazılı olarak Türkiye’ye bildirmiştir. Zaten böyle bir tereddüt yok” dedi.

Ergin, kamuoyunda ”4. yargı paketi” olarak bilinen tasarının görüşüldüğü komisyon çıkışında, Abdullah Öcalan ile ilgili dosya kastedilerek, ”Yeniden yargılamaya ilişkin bir dosyanın olmadığını ifade ettiniz. Bu yeniden başvurunun yapılamayacağı anlamına mı geliyor?” sorusu üzerine, şöyle konuştu:

”Geçmişte yaptığı başvuru dosyası kapanmıştır, bir daha açılmamak üzere. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bunu teyit etmiştir. Bunu yazılı olarak Türkiye’ye bildirmiştir, verdiği kararla da bunu ortaya koymuştur. Zaten böyle bir tereddüt yok. Delegeler Komitesi önünde bulunan ve hala takip edilen 221 dosyaya özgü geçici bir madde ekliyoruz. 311/2’deki sınırlama aynen muhafaza ediliyor, kaldırılmıyor; sadece şu anda Delegeler Komitesi’nin önünde takip sürecinde olan dosyalar için geçici bir madde… O 221 dosya içerisinde de böyle bir dosya yok.”

Ergin, Delegeler Komitesi’nin her 3 ayda bir Türkiye’ye ”niçin bunların bu hakkını kullandırtmıyorsunuz?” dediğini vurgulayarak, ”Bu Türkiye açısından olumsuz bir tablo. Bu sıkıntıyı gideriyoruz. 221 dosya Türkiye’nin hanesinden düşecektir” diye konuştu.

Bir cevap yazın