Öcalan’ın mesajı!

İMRALI’da ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ın bugün Diyarbakır’da yaklaşık 1 milyon kişinin katıldığı nevruz kutlamasında açıklanması beklenen 5 sayfalık mesajını BDP Iğdır Milletvekili Pervin Bultan Kürtçe; İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise Türkçe okudu. Öcalan, silahlı PKK’lıların sınırların dışına çekilmesi aşamasına gelindiğini belirterek, “Yeni mücadelenin zemini: fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir” dedi. Zamanın çatışmanın, birbirini kullanmanın zamanı olmadığını söyleyen Öcalan, “İttifakın, birlikteliğin, helalleşmenin zamanıdır” ifadesine yer verdi.

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan’ın gönderdiği mesajı BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan’ın Kürtçe, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in Türkçe okudu. Öcalan’ın mesajı şöyle:

“Selam olsun bu uyanış, canlanış ve diriliş günü olan nevruzu en geniş katılım ve ittifakla kutlayan Ortadoğu ve Orta Asya halklarına. Selam olsun yeni bir dönemin miladı ve gün ışığı olan nevruzu büyük bir coşkuyla ve demokratik bir hoşgörüyle kutlayan kardeş halklara. Selam olsun demokratik hakları özgürlük ve eşitliği rehber edinen bu büyük yolun yolcularına. Zağros ve Toros dağ eteklerinden, Fırat ve Dicle nehir vadilerine; kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarından tarım, köy ve şehir uygarlıklarına analıklık eden halkların en eskilerinden olan Kürtler sizlere selam olsun. Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden Kürtler için Dicle ile Fırat, Sakarya ve Meriç’in kardeşidir. Ağrı ve Cudi Dağı, Kaçkar ve Erciyes’in dostudur. Halay ve Delilo, Horon ve Zeybek’le hısım-akrabadır. Bu büyük medeniyet bu kardeş topluluklar, siyasi baskılarla harici müdahalelerle grupsal çıkarlarla birbirlerine düşürülmeye çalışılmış hakkı, hukuku, eşitliği ve özgürlüğü esas almayan düzenler inşa edilmeye çalışılmıştır. Son 200 yıllık fetih savaşları batılı emperyalist müdahaleler baskıcı ve inkarcı anlayışlar, Arabi, Türki, Farisi, Kürdi toplulukları ulus devletçiklere, sanal sınırlara suni problemlere gark etmeye çalışmıştır.”

Abdullah Öcalan, mesajında sömürü rejimleri, baskıcı ve inkarcı anlayışlar artık miadını doldurduğunu, Ortadoğu ve Orta Asya halklarının artık uyandığını, kendine ve aslına döndüğünü anlatırken, şunları söyledi:

“Birbirlerine karşı kışkırtıcı ve köreltici savaşlara ve çatışmalara ‘Dur’ diyor. Nevruz ateşiyle yüreği tutuşan, meydanları hınca hınç dolduran yüz binler, milyonlar artık ‘barış’ diyor, ‘kardeşlik’ diyor, çözüm istiyor. İçinde doğduğumuz çaresizliğe, bilgisizliğe, köleliğe karşı bireysel isyanımla başlayan bu mücadele her türlü dayatmaya karşı bir bilinci, bir anlayışı, bir ruhu oluşturmayı amaçlıyordu. Bugün görüyorum ki, bu haykırış bir noktaya ulaşmıştır. Bizim kavgamız hiçbir ırka, dine, mezhebe veya gruba karşı olmamıştır, olamaz. Bizim kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa her türlü baskı ve ezilmeye karşı olmuştur. Bugün artık yeni bir Türkiye’ye, yeni bir Ortadoğu’ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz.Çağrımı bağrına basan gençler, mesajımı yüreğine katan yüce kadınlar, söylemlerimi baş-göz üstüne diyerek kabul eden dostlar, sesime kulak kesilen insanlar, Bugün yeni bir dönem başlıyor. Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor. Siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor; demokratik hakları, özgürlükleri, eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor.”

Öcalan, onlarca yıllarını bu halk için feda ettiklerini, büyük bedeller ödediklerini ifade ederken şöyle dedi:

“Bu fedakarlıkların, bu mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Kürtler özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden kazandı. Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun” noktasına geldik. Yok sayan, inkar eden, dışlayan modernist paradigma yerle bir oldu. Akan kan Türk’üne, Kürt’üne, Lazına, Çerkezine bakmadan insandan, bu coğrafyanın bağrından akıyor. Ben, bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir. Yüreğini bana açan, bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceğine inanıyorum. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır. Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak, bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır. Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraşır şekilde tüm halkların ve kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu Nevruz münasebetiyle en az Kürtler kadar Ermeniler’i, Türkmenler’i, Asurlar’ı, Araplar’ı ve diğer halk topluluklarını da yakılan ateşten kaynaklı özgürlük ve eşitlik ışıklarını, kendi öz eşitlik ve özgürlük ışıkları olarak görmeye ve yaşamaya çağırıyorum.”

Öcalan, mesajının devamında ‘Saygı değer Türkiye halk'” dedikten sonra şöyle konuştu:

“Bugün kadim Anadolu’yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle 1000 yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır. Gerçek anlamında, bu kardeşlik hukukunda fetih, inkar, red, zorla asimilasyon ve imha yoktur, olmamalıdır. Kapitalist moderniteye dayalı son yüzyılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları; halkı bağlamayan dar bir seçkinci iktidar elitinin, tüm tarihi ve de kardeşlik hukukunu inkar eden çabalarını ifade etmektedir. Günümüzde artık tarihe ve kardeşlik hukukuna ters düştüğü iyice açığa çıkan bu zulüm cenderesinden ortaklaşa çıkış yapmak için hepimizin Ortadoğu’nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum.”

Abdullah Öcalan, “Zaman; ihtilafın, çatışmanın, birbirlerini horlamanın değil, ittifakın, birlikteliğin, kucaklaşma ve helalleşmenin zamanıdır. Çanakkale’de omuz omuza şehit düşen Türkler ve Kürtler; Kurtuluş Savaşı’nı birlikte yapmışlar, 1920 meclisini birlikte açmışlardır. Ortak geçmişimizin önümüze koyduğu gerçek; ortak geleceğimizi de birlikte kurmamız gerektiğidir. TBMM’nin kuruluşundaki ruh, bugün de yeni dönemi aydınlatmaktadır.Tüm ezilen halkları, sınıf ve kültür temsilcilerini; en eski sömürge ve ezilen sınıf olan kadınları, ezilen mezhepleri, tarikatları ve diğer kültürel varlık sahiplerini, işçi sınıfının temsilcilerini ve sistemden dıştalanan herkesi çıkışın yeni seçeneği olan Demokratik Modernite Sistemi’nde yer tutmaya, zihniyet ve formunu kazanmaya çağırıyorum” dedi.

Ortadoğu ve Orta Asya kendi öz tarihine uygun, bir çağdaş modernite ve demokratik düzen aradığını söyleyen Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayacağı yeni bir model arayışı, ekmek ve su kadar nesnel bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu modele yine Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının, ondaki kültür ve zamanın öncülük etmesi, onu inşa etmesi kaçınılmazdır. Tıpkı yakın tarihte Misak-ı Milli çerçevesinde Türkler’in ve Kürtler’in öncülüğünde gerçekleşen Milli Kurtuluş Savaşı’nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir türevini yaşıyoruz. Son doksan yılın tüm hata, eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen bir kez daha yanımıza, mağdur edilmiş, büyük felaketlere uğramış halkları, sınıfları ve kültürleri de alarak bir model inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm bu kesimleri; eşitlikçi, özgür ve demokratik ifade tarzının örgütlenmesini gerçekleştirmeye çağırıyorum. Misak-ı Milli’ye aykırı olarak parçalanmış ve bugün Suriye ve Irak Arap Cumhuriyeti’nde ağır sorunlar ve çatışmalar içinde yaşamaya mahkum edilen Kürtleri, Türkmenleri, Asurileri ve Arapları birleşik bir ‘Milli Dayanışma ve Barış Konferansı’ temelinde kendi gerçeklerini tartışmaya, bilinçlenmeye ve kararlaşmaya çağırıyorum. Bu toprakların tarihselliğinde önemli bir yer tutan “biz” kavramının genişliği ve kapsayıcılığı dar, seçkinci iktidar elitleri eliyle “tek”e indirgenmiştir. “Biz” kavramına eski ruhunu ve pratiğini vermenin zamanıdır. Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz. Ayrıştırmak isteyenlere karşı birleşeceğiz. Zamanın ruhunu okuyamayanlar, tarihin çöp sepetine giderler. Suyun akışına direnenler, uçuruma sürüklenirler.Bölge halkları yeni şafakların doğuşuna şahitlik etmektedir. Savaşlardan, çatışmalardan, bölünmelerden yorgun düşen Ortadoğu halkları artık kökleri üzerinden yeniden doğmak, omuz omuza ağaya kalkmak istiyor.”

Öcalan, mesajının son bölümünde bu yılki nevruzun herkes için bir müjde olduğunu ifade ederken, “Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in mesajlarındaki hakikatler, bugün yeni müjdelerle hayata geçiyor, insanoğlu kaybettiklerini geri kazanmaya çalışıyor. Batının çağdaş uygarlık değerlerini toptan inkar etmiyoruz. Ondaki aydınlanmacı, eşit, özgür ve demokratik değerleri alıyor kendi varlık değerlerimizle, evrensel yaşam forumlarımızla sentezleyerek yaşamlaştırıyoruz. Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir, büyük bir demokratik hamle başlatmaktır. Selam olsun bu sürece güç verenlere, demokratik-barış çözümünü destekleyenlere! Selam olsun halkların kardeşliği, eşitliği ve demokratik özgürlüğü için sorumluluk üstlenenlere! Yaşasın Nevruz yaşasın halkların kardeşliği.”

ESNAF NEVRUZA GİTMEK İÇİN KEPENK KAPATTI

Diyarbakır’da geçmiş yıllarda PKK’nın belirlediği tarih ve eylemler öncesinde kepenkler yapılan çağrılar üzerine kapatılırken, esnaf ilk kez nevruz kutlamasına katılmak ve Abdullah Öcalan’ın çağrısını dinlemek için kenti adata boşaltarak kepenklerini kapattı.

Özellikle merkez Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde esnafın büyük kısmı kepenklerini kapatıp nevruz kutlamalarına gitti. Esnafın bir bölümü ailesini yanlarına alarak Nevruz Alanı’nda kutlamalara katılırken hem de piknik yaptı. Diyarbakır tarihinde ilk kez sayısı yaklaşık 1 milyonu bulan katılım ile nevruz kutlamasına katılırken, ilk kez kepenklerinide gönüllü kapatıp alana koştu.

BAKAN ŞİMŞEK: TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Diyarbakır’dan Kürt sorununun nihai çözümü için Abdullah Öcalan’ın mesajının okunduğu Nevruz kutlaması ile ilgili duygularını sosyal paylaşım sitesi Twitter’den paylaştı. Mehmet Şimşek, mesajında önce Kürtçe nevruz kutlamasını yaparak, “Barış isteyen tüm kardeşlerimizin nevruz bayramı kutlu olsun. Silahlar susuyor, fikirler konuşuyor. İnşallan bu nevruz, yeni bir başlangıca, kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacak. Tarihi yeniden yazıyoruz, buna tanıklık etmek ne güzel”dedi.

AHMET TÜRK: ÖCALAN’IN YOLU BİZİM YOLUMUZ.
BDP Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş, Nevruz’da yaptıkları konuşmalarda Öcalan’ın çağrısına destek verdi.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın