Okulöncesi eğitim parasız olsun

Melis Gönenç’in haberi

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran 4 4 4 eğitim sistemine geçilmesinin ardından okulöncesi eğitime ilişkin ilk veriler ortaya çıktı. Buna göre, Türkiye’de toplumun okulöncesi eğitime ilişkin talepleri artarak devam ediyor. Beş yaş grubundaki çocukların velilerin iznine bağlı olarak ilkokula olan kaydı yüzde 14 civarındayken, yüzde 48’i okulöncesi eğitimi tercih ediyor. Avrupa’da okulöncesi eğitimin tek ücretli olduğu yerin Türkiye olduğuna dikkat çekilen raporda, bu ücretlerin kaldırılması talep ediliyor.

Yeni eğitim sistemine ilişkin Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından düzenlenen “Erken Çocukluk Eğitimi ve ‘4 4 4’ Düzenlemesi” başlıklı rapor, Türkiye’de okulöncesi eğitime ilişkin son durumu ve çözüm önerilerini ortaya koyuyor.

Kamu yatırım yapmalı

Raporda, “4 4 4” düzenlemesi sonucunda 48-60 ay grubunda 2012-2013 eğitim-öğretim yılındaki okullulaşma oranının bir yıl öncekine göre 13,2 yüzde puanlık bir artışla yüzde 35,6’ya yükseldiği belirtildi. 2012’deki düzenlemenin katkı yaptığı bu kayda değer artışın, toplumda okulöncesi eğitime olan talebi göstermesi açısından da çok önemli olduğu vurgulanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüzde 100 okullulaşma hedefini tutturmak için kamunun daha fazla irade göstermesine ve yatırım yapmasına ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Rapordaki verilere göre, velilerin isteğine bağlı olarak ilkokula kaydına izin verilen okulöncesi beş yaş çağ nüfusunun sadece yüzde 14’ü ilkokula başlamış. Bu yaş grubunda okulöncesi eğitime kayıt yapan öğrenci oranı ise yüzde 48. Bu da velilerin bu yaş grubunda çocuklarını ilkokul yerine okulöncesi eğitime yönlendirmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. Ek olarak, bu veriler ışığında, geriye kalan yüzde 38’lik dilimdeki çocukların eğitim sisteminin dışında olduklarına ve önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde okulöncesi eğitim almadan ilkokul başlayacaklarına dikkat çekiliyor.

Okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve her çocuğa sunulması gerektiğini belirten raporda “Okulöncesi eğitim yaşama başlarken eşit bir fırsat sunuyor, risk grubundaki ya da özel gereksinimi olan çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor ve hükümetler tarafından desteklenmesi önem arz ediyor” ifadeleri kullanılıyor.

Okulöncesi eğitim ücretsiz olsun

Buna karşın, raporda Türkiye’nin Avrupa’da okulöncesi eğitimin hem ücretli olduğu hem de aileye bu alanda herhangi desteğin sağlanmadığı tek ülke konumunda olduğu belirtiliyor. Raporda, okulöncesi eğitim ile ilgili çeşitli önerilere de yer veriliyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olan; ilköğretim öncesi (4 ya da 5 yaş) en az bir yıl okulöncesi eğitimin zorunlu olması. Rapor, okulöncesi eğitime erişimle doğrudan ilişkili olan kritik bir sorun alanını ödenebilirlik olarak tanımlıyor. Türkiye’de anaokulu/ anasınıfı ücretlerinin kaldırılması, yoksul ailelere koşullu destek sağlanması ve çalışan annelerin çocuklarının okulöncesi eğitime erişebilmesi için kupon benzeri modellerin tasarlanması, ödenebilirlik kaynaklı sorunların üstesinden gelinmesi için dikkate alınması gereken politika seçenekleri olarak sunuluyor.

Bir cevap yazın