Petrol Kanununda köklü değişiklik

Türkiye Petrol Kanunu Tasarısı, Meclis Sanayi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Komisyonunda kabul edildi. Türkiye’nin kara ve deniz olarak iki petrol bölgesine ayrılmasını öngören tasarıya göre, üretilen petrolün 8’de birini devlet alacak.

PETROL BÖLGESİ

Tasarıya göre, Türkiye, 18 bölge yerine, bundan sonra kara ve deniz şeklinde iki petrol bölgesine ayrılacak.

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, petrol aramaya ilişkin başvuruyu uygun bulursa 60 gün içinde araştırma izni verecek.

Araştırma sonucu elde edilen bilgiler, 8 yıl süreyle gizli tutulacak.

Petrol hakkı sahibi, yöre halkının yaşamını zora sokmayacak, doğaya ve çevreye zarar vermeyecek tesis ve ekipmanı kuracak.

ARAMA RUHSATI

Tasarıyla, arama ruhsatlarının sınırları ve büyüklüğü uluslararası kabul gören coğrafik grid sistemiyle uyumlu hale getiriliyor.

Arama ruhsatının süresi karalarda 5, denizlerde 8 yıla çıkarılacak.

YÜZDE 2 TEMİNAT

Tasarıyla, başvuru sahibi, ruhsat başvurusunda ve süre uzatımında yatırım tutarının yüzde 2’si kadar teminat verecek. Denizlerde bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.

YABANCI SERMAYE

Petrol hakkı sahibi yabancılar, Türk kara sularında petrol arama ve üretim faaliyeti yapabilecek.

Orman ve milli parklardaki ruhsat ve izin alanlarında, petrol aranabilecek, işletme faaliyetleri yapılabilecek.

SAHALAR MÜZAYEDEYE ÇIKARILACAK

İşletme hakkı süresi sona eren sahalar, işletme ruhsatı verilmek üzere, Bakan onayıyla müzayedeye çıkarılabilecek.

PİYASA FİYATI

Tasarıyla kuyu başı fiyatı yerine piyasa fiyatını esas alan sisteme geçiliyor.

Buna göre, petrol arayıcı veya işletmecisi, ürettiği petrolün sekizde birini devlet hissesi olarak ödeyecek.

AĞIR PARA CEZALARI ÖNGÖRÜLÜYOR

Tasarı, şartlara uymayanlarla ve tehlikeli durum ortaya çıkaranlara ağır para cezaları öngörüyor.

Buna göre, tamiri mümkün olmayan bir hasar veya zarar verenler 500 bin lira, petrol işlemi sırasında tehlikeli fiil yapanlar 350 bin lira, verilen süre içinde önlem almayanlar geçen her bir gün için 50 bin lira para cezasına çarptırılacak.

Tasarı, daha önce alınan arama ve işletme ruhsatlarına ilişkin hak ve yükümlülükleri de koruyor.

Bir cevap yazın