SGK, iddiaları yalanladı

SGK’dan yapılan yazılı açıklamada, “10.02.2013 tarih ve 28555 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan MEDULA Sistemi Hakkındaki Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ’, güncelliğini yitirmiş mevzuatın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yapılan çalışmaların bir sonucu olarak yayınlanmış olup, ‘MEDULA Sistemi’nin yürürlükten kaldırılması söz konusu değildir.” denildi.

Bugün bir tebliğ ile yürürlükten kaldırılmış olan tebliğin, 07.12.2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olan ve 01.09.2006 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde uygulanmaya başlayan MEDULA Sistemi’nin, 15.12.2006 tarihinde özel ve üniversite hastanelerince de uygulamaya geçmesi gerektiğini düzenleyen hükümleri içerdiği vurgulanan açıklamda, “Dikkat edileceği üzere, burada belirtilen hususular geçiş aşamasında gerekli yazılım hazırlıklarının tüm özel ve üniversite hastanelerince yapılmasını içermektedir.” diye kaydedildi.

07.12.2006 tarihinden sonra kurum tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğleri’nde MEDULA Sistemi’nin hastane, eczane ve optisyenlik müesseselerince kullanılmasına ilişkin bir çok detaylı düzenlemelere yer verildiği hatırlatılan açıklamada, “Son olarak 25.03.2010 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği’nin 9.1. MEDULA Sistemi başlıklı maddesinde genel tanım ve uygulamalarına, diğer bir çok maddesinde daha ayrıntılı hükümlere yer verilmektedir.

Özetle; 10.02.2013 tarih ve 28555 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan MEDULA Sistemi Hakkındaki Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ’, güncelliğini yitirmiş hükümlerin iptalinden ibaret olup, ‘MEDULA Sistemi’nin uygulanmasına ilişkin yürürlükte olan Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki hükümler çerçevesinde uygulanmasına devam edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Bir cevap yazın