Yükselen yeni güçler yoksulluğu azaltıyor

Yoksul güney ülkelerinin gelişmesi yoksulluğu azaltıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın İnsani Gelişme Raporu, Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerinin ilk kez ekonomik büyümenin ve toplumsal değişimin itici gücünü yakaladığını ortaya koydu.

2020’de dünyanın gelişen en büyük üç ekonomisi Brezilya, Çin ve Hindistan’ın toplam üretimlerinin G8 üyeleri Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa ve İtalya’nın toplamını geçeceği hesaplanıyor.

ÇİN’DE 500 MİLYON KİŞİ YOKSULLUKTAN KURTULDU

Gelişmekte olan ülkelerin dünya ticaretindeki payı ikiye katlandı. Rapora göre, güneyde daha yaygın biçimde yaşam koşulları iyileşirken Dünya çapında aşırı yoksulların oranı yarı yarıya azalıp yüzde 22’ye geriledi.
Sadece Çin’de 500 milyon kişi yoksulluktan kurtuldu.

Çin, ikinci en büyük ekonomi olarak Japonya’nın yerini almış durumda. Yoksulluğun azaltılması ile ilgili yürüttüğü programlar ile ülkesinde eşitsizlikleri giderek azaltan Brezilya, gelişmekte olan ülkeler için diğer büyüme lokomotiflerinden biri.

Rapor kuzey-güney farklılığının sadece gelişmiş-gelişmekte olan ülkeler arasında değil, her ülkede de belirgin bir ayrışma olarak gözlendiği vurgulandı.

Türkiye, Tayland, Güney Afrika, Meksika, Endonezya ve diğer gelişmekte olan ülkeler de insani gelişme alanında başarılı ve artık dünyanın ileri gelen aktörleri olarak gösterildi.

Bir cevap yazın