Yurtdışı harcırahlar belirlendi

Bakanlar Kurulu’nun ”Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Kararı ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararı”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. 

Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararla, yurtdışına veya yurtdışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden miktarı belirlendi.
Harcırah için avans verilecekse, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Merkez Bankası’nca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunacak. Avans, Türk Lirası cinsinden ödenecek.

Harcırah için avans verilmemişse, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Merkez Bankası’nca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılarak hesaplanacak.

Yurtdışı gündeliklerin hesaplanmasında esas alınacak cetvele göre, ABD için TBMM Başkanı ve Başbakan’a günlük 220 dolar, Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanları ile bu grupta yer alan diğer kamu görevlilerine günlük 182 dolar, YÖK Başkanı, bakanlık müsteşarları, MGK Genel Sekreteri, düzenleyici ve denetleyici kurul ve kurum başkanları, Başbakanlığa bağlı müsteşarlar, korgeneraller, koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri, Devlet Personel Başkanı, hükümeti temsilen kararname ile görevlendirilen heyet başkanlarının aralarında yer aldığı gruptaki kamu görevlilerine günlük 146 dolar, ek göstergesi 7000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlara 124 dolar, ek göstergesi 5300 ile 7000’e kadar olan kadrolarda bulunanlara 117 dolar, aylık/kadro derecesi 1-4 olanlara 110 dolar, 5-15 olanlara 93 dolar, tedavi amacıyla gönderilen erbaş ve erlere 46 dolar verilecek.

Almanya için söz konusu gruplara sırasıyla 198 avro, 164 avro, 131 avro, 111 avro, 105 avro, 99 avro, 83 avro ve 41 avro günlük hesaplanacak. Suudi Arabistan için yurtdışı gündelikleri de aynı sırayla 744, 617, 492, 418, 395, 372, 313, 155 Suudi Arabistan riyali olacak.

Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle gösterilen miktarlardan daha aşağı miktarda gündelik ödeyebilecek.

KKTC’ye YAPILACAK YOLCULUKLARDA  VERİLECEK GÜNDELİKLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sürekli veya geçici bir görevle gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile geçici görevlendirme süreleri için verilecek gündelik miktarları da belirlendi.

Karar uyarınca, TBMM Başkanı ve Başbakan, KKTC’ye gezilerinde 149,50 lira, Genelkurmay Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, orgeneral ve oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesi başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel sekreterleri, Başbakanlık Müsteşarı ve Bakan yardımcıları 120,50 lira gündelik alacak.

YÖK Başkanı, bakanlık müsteşarları, MGK Genel Sekreteri, Başbakanlığa bağlı müsteşarlar, korgeneraller, koramiraller, Diyanet İşleri Başkanı, Başbakan Başmüşaviri ve merkezde sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere, KKTC’ye seyahatlerinde 105 lira gündelik ödenecek.
Üst düzey kamu görevlileri dışındaki memur ve hizmetlilere KKTC’ye seyahatlerinde ödenecek gündelik miktarı da belirlendi. Aylık/kadro derecesi 1 olanlar 90, 2-4 olanlar 75 ve 5-15 olanlar 60 lira alacak.

Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek miktarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle belirlenen miktarlardan az gündelik verebilecek. 

Bir cevap yazın