Zarar eden öğretmenevi kapatılacak

Valiliklerce her yıl şubat ayı sonunda öğretmenevleri ve akşam sanat okulları ile ilgili değerlendirme raporları hazırlanacak. Yıllık ortalama yüzde 20 doluluk oranının altında kalan ve iki yıl üst üste zarar eden kurumlar tespit edilecek. Raporları değerlendirecek MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılması uygun bulunan kurumları kapatacak.

MEB Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Uygulama Yönergesi, Tebliğler Dergisi’nin şubat sayısında yayımlandı. Yönerge ile bakanlığa bağlı öğretmenevleri ile öğretmenevi ve akşam sanat okullarının açılış, kapanış, yönetim, işletme ve denetim usul ve esasları düzenleniyor. Öğretmenevleri ve akşam sanat okullarının hizmetlerini değerlendirmek suretiyle 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan Danışma Kurulu kurulacak. Kurulda il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince seçilecek biri asil biri yedek iki emekli öğretmen, muhasebe, finansman turizm otelcilik ve ev ekonomisi bölümlerinden ikisi yedek ikisi asil 4 branş öğretmeni, eğitim-öğretim kurumlarından biri asil biri yedek iki müdür, öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürü ve yedek olarak seçeceği bir müdür yardımcısı olmak üzere beş asil beş yedek üye yer alacak.

Danışma Kurulu, öğretmenevi ve akşam sanat okulu müdürlüğünce hazırlanan bütçeye ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak. Kurum hizmet ünitelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin kurum yönetimine önerilen sunacak. Her yıl temmuz ve ocak aylarında kurumun gelir/gider durumunu, hizmet ünitelerinin verimliliği ve personelin performansı hususlarında mali ve idari değerlendirme yapacak.

İl ve ilçenin ihtiyacına göre çevrenin doğal yapısı ve turizm özelliğine uygun olarak yeni öğretmenevleri açılabilecek. Yeni açılacak kurumların en az 10 yataklı, odalarında en fazla 4 yatak, her oda da banyo ve tuvalet olması şartı getirildi.

Öğretmenevleri ve akşam sanat okulları için tek tek valiliklerce her yıl şubat ayı sonuna kadar değerlendirme çalışma yapılacak. Yıllık ortalama yüzde 20 doluluk oranının altında kalan ve makul bir gerekçe olmaksızın son iki yıl üst üste zarar eden kurumlar belirlenecek. Bu kurumlara ilişkin Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kapatma teklifi ile ilgili valilik tarafından hazırlanacak rapor MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü sunulacak. Genel müdürlük yapacağı değerlendirme sonucu kapatılması uygun bulunan kurumları kapatacak.

Milli Eğitim istatistikleri örgün eğitim 2011-2012 verilerine göre 81 ilde 23 bin 553 kapasiteli 667 öğretmenevi ve akşam sanat okulu bulunuyor. İl sıralamasına göre sayı ve kapasite itibariyle en çok kurum bulunan il sıralaması şöyle: “Ankara bin 28 kapasiteli 16 kurum. İstanbul 918 kapasiteli 19 kurum. İzmir 849 kapasiteli 17 kurum. Erzurum 692 kapasiteli 18 kurum. Konya 505 kapasiteli 19 kurum.”

Bir cevap yazın